Vitec Next nyheter - Oktober 2023

Vi tar deg igjennom hvordan du får tilgang til all den nye funksjonaliteten vi har lansert.

Dette er nytt:

✅ Sync av risikonivå mot Vitec Next sjekkliste

✅ Sync av PEP-status mot Vitec Next sjekkliste

✅ Sync av risikoland mot Vitec Next sjekkliste

✅ Automatisk arkivering av kunder (og stopp av løpende screening) i Kjenn Din Kunde ved status-endring i Vitec Next

✅ Forbedret UX på knytting av oppdrag fra Vitec mot prosjekter i Kjenn Din Kunde (se video)

Automatisk sync mot Vitec Next sjekkliste

Dette kan du enkelt gjøre ved å sette de følgende tag-verdien i sjekklistepunkter.

"SELLER_RISK_PEP"
"BUYER_RISK_PEP"
"SELLER_RISK_LOW_1"
"SELLER_RISK_NORMAL_1"
"SELLER_RISK_HIGH_1"
"BUYER_RISK_LOW_1"
"BUYER_RISK_NORMAL_1"
"BUYER_RISK_HIGH_1"
"SELLER_HIGH_RISK_COUNTRY"
"BUYER_HIGH_RISK_COUNTRY"

Eksempel på sjekklistepunkter:

  • PEP selger (check/not check)
  • Høyrisikoland selger (check/not check)
  • Selgers risiko for hvitvasking vurderes til LAV
  • Selgers risiko for hvitvasking vurderes til MEDIUM
  • Selgers risiko for hvitvasking vurderes til HØY
  • ...

NB: Ved to (eller flere) kjøpere/selgere med risiko, er det den høyeste risikoen som trumfer sjekklistepunktet. Med andre ord, hvis det er to kjøpere, en med lav risiko og en med høy risiko, vil sjekklistepunktet settes til høy risiko.

Arkivering av kunder Vitec Next

Du kan nå få tilgang til automatisk arkivering av kunder i Kjenn Din Kunde. Denne arkiveringen kan trigges av:

  1. Oppgjør utbetalt 
  2. Arkivering av kunden i Vitec Next

Ta kontakt med oss på support@beaufort.io dersom du ønsker denne funksjonaliteten!

Forbedret knytting av oppdrag mot kunder

Forbedret UX på knytting av oppdrag fra Vitec Next mot kunder i Kjenn Din Kunde (se video).

Denne forbedringen kommer automatisk til alle Vitec Next kunder i løpet av første halvdel av november.